Η Ομάδα μας

Τα μέλη της Ομάδας έχουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της χρηματαγοράς-κεφαλαιαγοράς και έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα έργων κατά τη διάρκεια της πολυετούς επαγγελματικής τους πορείας σε μεγάλες τράπεζες ελληνικές και αλλοδαπές, χρηματοδοτικούς οίκους του εξωτερικού και corporate εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μας χαρακτηρίζουν:

✔ Αποτελεσματική συνεργασία

✔ Ειδίκευση σε distressed debt και NPEs

✔ Εξαιρετική πρόσβαση σε όλες τις ελληνικές τράπεζες,

✔ Επαφές με investment banks και funds του εξωτερικού που ασχολούνται με corporate size εταιρείες στην Ελλάδα, όπως και με SMEs,

 

Ιδρύτρια της LIAL Business Consultants είναι η Λητώ Ιωαννίδου.

Λητώ Ιωαννίδου
Λητώ Ιωαννίδου

Partner - Managing Director

Κατέχει πτυχιακούς τίτλους, Bachelor of Commerce και ΜΒΑ από το ΜcGill University του Καναδά.

Ξεκίνησε τη καριέρα της στη Citibank Ελλάδας όπου παρέμεινε μέχρι το 2000, και κατείχε ανώτατες θέσεις ευθύνης με το βαθμό της Αντιπροέδρου ως Deputy Market Manager, Country Risk Manager, Corporate Head και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σιτι-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις. Κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Citibank, υλοποίησε μεταξύ άλλων ιδιαίτερα πολύπλοκες συμφωνίες σχετικά με την χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις, δημόσιες προσφορές αξιών στο εξωτερικό, προσφορές αξιών στην Ελλάδα, ομολογίες υψηλών αποδόσεων (HYB under rule 144) με εισαγωγή στο NASDAQ των ΗΠΑ όπως και σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διατραπεζικές χρηματοδοτήσεις κ.α. Επίσης κατά τη διάρκεια της καριέρας της στη Citibank διενέργησε ελέγχους ποιότητας χαρτοφυλακίων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη

Διετέλεσε επίσης Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) για την περίοδο 2001-2005. Παράλληλα, διετέλεσε Πρόεδρος της Audit Committee (Επιτροπή Ελέγχου) και Μέλος της Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής αρμόδιας για την χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής των μελών της) της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE).

Το 2006, ίδρυσε τη LIAL BUSINESS CONSULTANTS.

Οι Αξίες μας

Ακεραιότητα |

Λειτουργούμε με ήθος κι αντίστοιχα χαρακτηρίζεται η δουλειά μας, ανεξαρτήτως συνθηκών.

Ευθύνη & Υπευθυνότητα |

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της δουλειάς μας σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο.

Αριστεία |

Επιδιώκουμε συνεχώς να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες του πελάτη μας και της αγοράς.

Εξέλιξη|

Ενθουσιαζόμαστε στην ιδέα να επηρεάζουμε τις εξελίξεις και δουλεύουμε πάντα προς αυτήν την κατεύθυνση!

 

Συνέργεια |

Οι διαφορετικές προσωπικότητες, οι γνώσεις και οι στόχοι της ομάδας μας εναρμονίζονται ώστε να επιτυγχάνουμε μέγιστο όφελος μέσα από τη συνεργασία μας.

Η Πελατειακή μας Βάση

Η LIAL έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για σημαντικά έργα σε γνωστά ονόματα της ελληνικής αγοράς. Eνδεικτικά:

Τα Σημαντικότερα Έργα μας - τελευταία 2 ετία

Οι πιο σημαντικές ολοκληρωμένες αναδιαρθρώσεις δανείων της LIAL την τελευταία 2-ετία είναι οι εξής:

Αναδιάρθρωση Δανεισμού ομίλου

€225 εκ. Sole Advisor
(Ελλάδα, 2015)


Αποτέλεσε Πρότυπο Αναδιάρθρωσης

Διεθνής Αναχρηματοδότηση Ομίλου

H.Y.B. 144A

€168 εκ. Co- Advisor

Αναχρηματοδότηση Ελληνικών τραπεζικών δανείων/ ομολόγων

€65 εκ. Sole Advisor
(Ελλάδα, 2017)

Αναδιάρθρωση Δανεισμού ομίλου

€36 εκ. Sole Advisor
(Ελλάδα, 2017)

Δίκτυο Επαφών

  • Ως LIAL έχουμε συνεργαστεί και διατηρούμε άριστη επαφή με το management των ελληνικών τραπεζών.
  • Παράλληλα, έχουμε συνεργαστεί και έχουμε επαφές με γνωστά ξένα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και με τα Investment Banking Units τραπεζών του εξωτερικού .
  • Έχουμε επαφές με NOMADS.
  • Συνεργαζόμαστε στενά με τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών που λειτουργούν στην Ελλάδα.