Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ν. 4469/2017

Ρύθμιση Οφειλών με το ν.4469/2017 & Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς για ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών προς τράπεζες – προμηθευτές – Δημόσιο, παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης της επιχείρησής σας σχετικά με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Η εξειδίκευσή μας στις αναδιαρθρώσεις χρέους αποτελεί την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών μας, καθώς αποτελούμε τον έμπειρο συνεργάτη στα θέματα σύνταξης σχεδίου ρύθμισης και διαπραγμάτευσης αντιπροτάσεων, με εκτεταμένο δίκτυο επαφών ιδιαίτερα στον τραπεζικό χώρο.

Στη LIAL επιδιώκουμε να επηρεάζουμε την εξέλιξη της διαδικασίας ώστε να δομήσουμε το έδαφος κατάλληλα εξαρχής για την επίτευξη συμφωνίας. Γι’ αυτόν το λόγο, παρουσιάζουμε στους πιστωτές της εταιρείας μια Αρχική Πρόταση πριν την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και διερευνούμε τις προθέσεις τους, οπότε να προετοιμάσουμε καλύτερα τη διαπραγματευτική θέση της εταιρείας εντός του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η στρατηγική μας έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

Διαμορφώνουμε αποτελεσματικά την Πρόταση προς Κατάθεση

Κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο από τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις και,

Αυξάνουμε τις πιθανότητες επιτυχίας για συμφωνία.

Ειδικά για την περίπτωση που ο πελάτης μας κατατάσσεται στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ανεξάρτητα, η LIAL ενεργεί και ως Οικονομικός Εμπειρογνώμων, καλύπτοντας την ανάγκη σας για συνεργασία με έναν έμπιστο εμπειρογνώμονα που θα εκπονήσει μελέτη βιωσιμότητας κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 4469/2017.